Nuôi Lô Kép Khung 5 Ngày Miền Bắc Cực Kì Hiểu Quả

+ Nuôi bạch thủ kép 44 từ ngày 20/06/2019 – 24/06/2019

+ Nuôi bạch thủ kép 55 từ ngày 17/06/2019 – 21/06/2019 Ăn lô kép 55 ngày 3

+ Nuôi bạch thủ kép 77 từ ngày 16/06/2019 – 20/06/2019 Ăn lô kép 77 ngày 3

+ Nuôi bạch thủ kép 33 từ ngày 15/06/2019 – 19/06/2019 Ăn lô kép 33×2 ngày 1

+ Nuôi bạch thủ kép 88 từ ngày 10/06/2019 – 14/06/2019 Trượt

+ Nuôi bạch thủ kép 44 từ ngày 05/06/2019 – 09/06/2019 Trượt

+ Nuôi bạch thủ kép 00 từ ngày 02/06/2019 – 06/06/2019 Ăn lô kép 00 ngày 3

+ Nuôi bạch thủ kép 00 từ ngày 29/05/2019 – 02/06/2019 Ăn lô kép 00 ngày 4

+ Nuôi bạch thủ kép 11 từ ngày 25/05/2019 – 29/05/2019 Ăn lô kép 11 ngày 4

+ Nuôi bạch thủ kép 66 từ ngày 21/05/2019 – 25/05/2019 Ăn lô kép 66×2 ngày 4

+ Nuôi bạch thủ kép 88 từ ngày 16/05/2019 – 20/05/2019 Trượt

+ Nuôi bạch thủ kép 33 từ ngày 12/05/2019 – 16/05/2019 Ăn lô kép 33×2 ngày 4

+ Nuôi bạch thủ kép 22 từ ngày 11/05/2019 – 15/05/2019 Ăn lô kép 22 ngày 1

+ Nuôi bạch thủ kép 99 từ ngày 06/05/2019 – 10/05/2019 Ăn lô kép 99×2 ngày 5

+ Nuôi bạch thủ kép 33 từ ngày 04/05/2019 – 08/05/2019 Ăn lô kép 33 ngày 2

+ Nuôi bạch thủ kép 44 từ ngày 30/04/2019 – 04/05/2019 Ăn lô kép 44 ngày 4

+ Nuôi bạch thủ kép 11 từ ngày 25/04/2019 – 29/04/2019 Trượt

+ Nuôi bạch thủ kép 55 từ ngày 20/04/2019 – 24/04/2019 Trượt

+ Nuôi bạch thủ kép 55 từ ngày 19/04/2019 – 23/04/2019 Ăn lô kép 55 ngày 1

+ Nuôi bạch thủ kép 66 từ ngày 14/04/2019 – 18/04/2019 Trượt

+ Nuôi bạch thủ kép 55 từ ngày 09/04/2019 – 13/04/2019 Trượt

+ Nuôi bạch thủ kép 99 từ ngày 07/04/2019 – 11/04/2019 Ăn lô kép 99 ngày 2

+ Nuôi bạch thủ kép 11 từ ngày 02/04/2019 – 06/04/2019 Trượt

+ Nuôi bạch thủ kép 22 từ ngày 01/04/2019 – 05/04/2019 Ăn lô kép 22 ngày 1

+ Nuôi bạch thủ kép 33 từ ngày 27/03/2019 – 31/03/2019 Trượt

+ Nuôi bạch thủ kép 33 từ ngày 26/03/2019 – 30/03/2019 Ăn lô kép 33 ngày 1

+ Nuôi bạch thủ kép 33 từ ngày 23/03/2019 – 27/03/2019 Ăn lô kép 33×2 ngày 3

+ Nuôi bạch thủ kép 66 từ ngày 19/03/2019 – 23/03/2019 Ăn lô kép 66 ngày 4

+ Nuôi bạch thủ kép 33 từ ngày 18/03/2019 – 22/03/2019 Ăn lô kép 33 ngày 1

+ Nuôi bạch thủ kép 77 từ ngày 17/03/2019 – 21/03/2019 Ăn lô kép 77 ngày 1

+ Nuôi bạch thủ kép 77 từ ngày 14/03/2019 – 18/03/2019 Ăn lô kép 77×2 ngày 3

+ Nuôi bạch thủ kép 77 từ ngày 10/03/2019 – 14/03/2019 Ăn lô kép 77 ngày 4

+ Nuôi bạch thủ kép 77 từ ngày 05/03/2019 – 09/03/2019 Trượt

+ Nuôi bạch thủ kép 55 từ ngày 04/03/2019 – 08/03/2019 Ăn lô kép 55 ngày 1

+ Nuôi bạch thủ kép 77 từ ngày 27/02/2019 – 03/03/2019 Trượt

+ Nuôi bạch thủ kép 77 từ ngày 26/02/2019 – 02/03/2019 Ăn lô kép 77 ngày 1

+ Nuôi bạch thủ kép 99 từ ngày 22/02/2019 – 26/02/2019 Ăn lô kép 99 ngày 4

+ Nuôi bạch thủ kép 77 từ ngày 17/02/2019 – 21/02/2019 Trượt

+ Nuôi bạch thủ kép 55 từ ngày 16/02/2019 – 20/02/2019 Ăn lô kép 55 ngày 1

+ Nuôi bạch thủ kép 00 từ ngày 13/02/2019 – 17/02/2019 Ăn lô kép 00 ngày 3

+ Nuôi bạch thủ kép 77 từ ngày 08/02/2019 – 12/02/2019 Ăn lô kép 77 ngày 5

+ Nuôi bạch thủ kép 55 từ ngày 30/01/2019 – 03/02/2019 Ăn lô kép 55 ngày 5

+ Nuôi bạch thủ kép 55 từ ngày 25/01/2019 – 29/01/2019 Trượt

+ Nuôi bạch thủ kép 77 từ ngày 24/01/2019 – 28/01/2019 Ăn lô kép 77 ngày 1

+ Nuôi bạch thủ kép 77 từ ngày 19/01/2019 – 23/01/2019 Trượt

+ Nuôi bạch thủ kép 77 từ ngày 18/01/2019 – 22/01/2019 Ăn lô kép 77×2 ngày 1

+ Nuôi bạch thủ kép 00 từ ngày 13/01/2019 – 17/01/2019 Trượt

+ Nuôi bạch thủ kép 11 từ ngày 10/01/2019 – 14/01/2019 Ăn lô kép 11 ngày 1

+ Nuôi bạch thủ kép 77 từ ngày 09/01/2019 – 13/01/2019 Ăn lô kép 77 ngày 1