Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 5 Ngày Cực Chuẩn

+ Nuôi lô 90 từ ngày 19/04/2019 – 24/04/2019

+ Nuôi lô 58 từ ngày 14/04/2019 – 18/04/2019 Trượt

+ Nuôi lô 58 từ ngày 10/04/2019 – 14/04/2019 Ăn lô 58 ngày 4

+ Nuôi lô 57 từ ngày 05/04/2019 – 09/04/2019 Trượt

+ Nuôi lô 79 từ ngày 31/03/2019 – 04/04/2019 Ăn lô 79 ngày 5

+ Nuôi lô 78 từ ngày 26/03/2019 – 30/03/2019 Trượt

+ Nuôi lô 76 từ ngày 22/03/2019 – 26/03/2019 Ăn lô 76 ngày 4

+ Nuôi lô 74 từ ngày 19/03/2019 – 23/03/2019 Ăn lô 74 ngày 3

+ Nuôi lô 48 từ ngày 14/03/2019 – 18/03/2019 Ăn lô 48 ngày 5

+ Nuôi lô 40 từ ngày 10/03/2019 – 14/03/2019 Ăn lô 40 ngày 4

+ Nuôi lô 39 từ ngày 09/03/2019 – 13/03/2019 Ăn lô 39 ngày 1

+ Nuôi lô 35 từ ngày 07/03/2019 – 11/03/2019 Ăn lô 35 ngày 2

+ Nuôi lô 27 từ ngày 02/03/2019 – 06/03/2019 Ăn lô 27 ngày 5

+ Nuôi lô 59 từ ngày 28/02/2019 – 03/03/2019 Ăn lô 59 ngày 2

+ Nuôi lô 51 từ ngày 27/02/2019 – 03/03/2019 Ăn lô 51 ngày 1

+ Nuôi lô 54 từ ngày 25/02/2019 – 01/03/2019 Ăn lô 54×2 ngày 2

+ Nuôi lô 56 từ ngày 19/02/2019 – 23/02/2019 Trượt

+ Nuôi lô 60 từ ngày 14/02/2019 – 18/02/2019 Trượt

+ Nuôi lô 60 từ ngày 12/02/2019 – 16/02/2019 Ăn lô 60 ngày 2

+ Nuôi lô 62 từ ngày 10/02/2019 – 14/02/2019 Ăn lô 62 ngày 1

+ Nuôi lô 26 từ ngày 08/02/2019 – 12/02/2019 Ăn lô 26 ngày 2

+ Nuôi lô 48 từ ngày 30/01/2019 – 03/02/2019 Trượt

+ Nuôi lô 75 từ ngày 28/01/2019 – 01/02/2019 Ăn lô 75 ngày 2

+ Nuôi lô 95 từ ngày 23/01/2019 – 27/01/2019 Trượt

+ Nuôi lô 97 từ ngày 18/01/2019 – 22/01/2019 Ăn lô 97 ngày 5

+ Nuôi lô 96 từ ngày 14/01/2019 – 18/01/2019 Ăn lô 96 ngày 4

+ Nuôi lô 98 từ ngày 09/01/2019 – 13/01/2019 Ăn lô 98×2 ngày 5