Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 5 Ngày Cực Chuẩn

+ Nuôi lô 35 từ ngày 19/06/2019 – 23/06/2019

+ Nuôi lô 45 từ ngày 14/06/2019 – 18/06/2019 Trượt

+ Nuôi lô 30 từ ngày 09/06/2019 – 13/06/2019 Trượt

+ Nuôi lô 60 từ ngày 08/06/2019 – 12/06/2019 Ăn lô 60 ngày 1

+ Nuôi lô 36 từ ngày 07/06/2019 – 11/06/2019 Ăn lô 36 ngày 1

+ Nuôi lô 42 từ ngày 06/06/2019 – 10/06/2019 Ăn lô 42 ngày 1