Lô kép nuôi khung 3 ngày miền bắc chính xác

 

+ Nuôi  lô kép 33-44 từ ngày 14/07/2019 đến 16/07/2019:

+ Nuôi  lô kép 88-44 từ ngày 12/07/2019 đến 14/07/2019: Ăn lô 44 ngày 2

+ Nuôi  lô kép 00-44 từ ngày 11/07/2019 đến 13/07/2019: Ăn lô 00×2 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 88-44 từ ngày 10/07/2019 đến 12/07/2019: Ăn lô 88 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 33-44 từ ngày 09/07/2019 đến 11/07/2019: Ăn lô 33 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 22-66 từ ngày 07/07/2019 đến 09/07/2019: Ăn lô 22-66 ngày 2

+ Nuôi  lô kép 11-66 từ ngày 06/07/2019 đến 08/07/2019: Ăn lô 11 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 44-00 từ ngày 03/07/2019 đến 05/07/2019: Ăn lô 44 ngày 3

+ Nuôi  lô kép 44-55 từ ngày 01/07/2019 đến 03/07/2019: Ăn lô 55 ngày 2

+ Nuôi  lô kép 44-77 từ ngày 28/06/2019 đến 30/06/2019: Ăn lô 77×2 ngày 3

+ Nuôi  lô kép 55-77 từ ngày 27/06/2019 đến 29/06/2019: Ăn lô 55×2 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 99-66 từ ngày 26/06/2019 đến 28/06/2019: Ăn lô 99-66 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 77-55 từ ngày 23/06/2019 đến 25/06/2019: Trượt

+ Nuôi  lô kép 22-44 từ ngày 20/06/2019 đến 22/06/2019: Trượt

+ Nuôi  lô kép 22-55 từ ngày 19/06/2019 đến 21/06/2019: Ăn lô 55 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 88-55 từ ngày 17/06/2019 đến 19/06/2019: Ăn lô 88 ngày 2

+ Nuôi  lô kép 77-55 từ ngày 14/06/2019 đến 16/06/2019: Ăn lô 77 ngày 3

+ Nuôi  lô kép 88-44 từ ngày 10/06/2019 đến 13/06/2019: Trượt

+ Nuôi  lô kép 55-44 từ ngày 09/06/2019 đến 11/06/2019: Ăn lô 55 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 66-44 từ ngày 08/06/2019 đến 10/06/2019: Ăn lô 66 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 66-44 từ ngày 05/06/2019 đến 07/06/2019: Trượt

+ Nuôi  lô kép 88-44 từ ngày 02/06/2019 đến 04/06/2019: Ăn lô 88 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 88-66 từ ngày 01/06/2019 đến 03/06/2019: Ăn lô 66 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 88-00 từ ngày 29/05/2019 đến 31/05/2019: Trượt

+ Nuôi  lô kép 88-11 từ ngày 28/05/2019 đến 30/05/2019: Ăn lô 11 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 00-11 từ ngày 27/05/2019 đến 29/05/2019: Ăn lô 00 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 22-11 từ ngày 25/05/2019 đến 27/05/2019: Ăn lô 22 ngày 2

+ Nuôi  lô kép 33-66 từ ngày 24/05/2019 đến 26/05/2019: Ăn lô 33-66×2 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 33-55 từ ngày 22/05/2019 đến 24/05/2019: Ăn lô 55 ngày 2

+ Nuôi  lô kép 33-55 từ ngày 19/05/2019 đến 21/05/2019: Trượt

+ Nuôi  lô kép 88-11 từ ngày 16/05/2019 đến 18/05/2019: Trượt

+ Nuôi  lô kép 88-33 từ ngày 13/05/2019 đến 15/05/2019: Ăn lô 33×2 ngày 3

+ Nuôi  lô kép 77-33 từ ngày 12/05/2019 đến 14/05/2019: Ăn lô 77×2 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 77-22 từ ngày 11/05/2019 đến 13/05/2019: Ăn lô 22 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 99-22 từ ngày 10/05/2019 đến 12/05/2019: Ăn lô 99×2 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 66-00 từ ngày 09/05/2019 đến 11/05/2019: Ăn lô 00-66 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 88-11 từ ngày 06/05/2019 đến 08/05/2019: Ăn lô 88-11 ngày 3

+ Nuôi  lô kép 88-22 từ ngày 05/05/2019 đến 07/05/2019: Ăn lô 22 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 88-00 từ ngày 04/05/2019 đến 06/05/2019: Ăn lô 00 ngày 1