Lô kép nuôi khung 3 ngày miền bắc chính xác

 

+ Nuôi  lô kép 33-55 từ ngày 19/05/2019 đến 21/05/2019:

+ Nuôi  lô kép 88-11 từ ngày 16/05/2019 đến 18/05/2019: Trượt

+ Nuôi  lô kép 88-33 từ ngày 13/05/2019 đến 15/05/2019: Ăn lô 33×2 ngày 3

+ Nuôi  lô kép 77-33 từ ngày 12/05/2019 đến 14/05/2019: Ăn lô 77×2 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 77-22 từ ngày 11/05/2019 đến 13/05/2019: Ăn lô 22 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 99-22 từ ngày 10/05/2019 đến 12/05/2019: Ăn lô 99×2 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 66-00 từ ngày 09/05/2019 đến 11/05/2019: Ăn lô 00-66 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 88-11 từ ngày 06/05/2019 đến 08/05/2019: Ăn lô 88-11 ngày 3

+ Nuôi  lô kép 88-22 từ ngày 05/05/2019 đến 07/05/2019: Ăn lô 22 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 88-00 từ ngày 04/05/2019 đến 06/05/2019: Ăn lô 00 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 55-77 từ ngày 01/05/2019 đến 03/05/2019: Trượt

+ Nuôi  lô kép 44-77 từ ngày 28/04/2019 đến 30/04/2019: Trượt

+ Nuôi  lô kép 99-77 từ ngày 25/04/2019 đến 27/04/2019: Trượt

+ Nuôi  lô kép 99-66 từ ngày 24/04/2019 đến 26/04/2019: Ăn lô 66 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 44-55 từ ngày 21/04/2019 đến 23/04/2019: Trượt

+ Nuôi  lô kép 44-66 từ ngày 19/04/2019 đến 21/04/2019: Ăn lô 66 ngày 2

+ Nuôi  lô kép 99-66 từ ngày 16/04/2019 đến 18/04/2019: Ăn lô 99 ngày 3

+ Nuôi  lô kép 22-66 từ ngày 15/04/2019 đến 17/04/2019: Ăn lô 22 ngày 1

+ Nuôi  lô kép 77-44 từ ngày 13/04/2019 đến 15/04/2019: Ăn lô 77 ngày 2

+ Nuôi  lô kép 77-11 từ ngày 12/04/2019 đến 14/04/2019: Ăn lô 11 ngày 1