Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày

+ Nuôi lô 76 từ ngày 16/07/2019 đến 18/07/2019 kết quả:

+ Nuôi lô 75 từ ngày 15/07/2019 đến 17/07/2019 kết quả: Ăn lô 75 ngày 1

+ Nuôi lô 74 từ ngày 14/07/2019 đến 16/07/2019 kết quả: Ăn lô 74 ngày 1

+ Nuôi lô 73 từ ngày 13/07/2019 đến 15/07/2019 kết quả: Ăn lô 73 ngày 1

+ Nuôi lô 37 từ ngày 10/07/2019 đến 12/07/2019 kết quả: Ăn lô 37 ngày 3

+ Nuôi lô 56 từ ngày 07/07/2019 đến 09/07/2019 kết quả: Ăn lô 56 ngày 3

+ Nuôi lô 71 từ ngày 04/07/2019 đến 06/07/2019 kết quả: Trượt

+ Nuôi lô 10 từ ngày 02/07/2019 đến 04/07/2019 kết quả: Ăn lô 10 ngày 2

+ Nuôi lô 09 từ ngày 30/06/2019 đến 02/07/2019 kết quả: Ăn lô 09 ngày 2

+ Nuôi lô 87 từ ngày 27/06/2019 đến 29/06/2019 kết quả: Trượt

+ Nuôi lô 87 từ ngày 26/06/2019 đến 28/06/2019 kết quả: Ăn lô 87 ngày 1

+ Nuôi lô 56 từ ngày 24/06/2019 đến 26/06/2019 kết quả: Ăn lô 56 ngày 2

+ Nuôi lô 69 từ ngày 21/06/2019 đến 23/06/2019 kết quả: Trượt

+ Nuôi lô 59 từ ngày 18/06/2019 đến 20/06/2019 kết quả: Trượt

+ Nuôi lô 58 từ ngày 16/06/2019 đến 18/06/2019 kết quả: Ăn lô 58 ngày 2

+ Nuôi lô 57 từ ngày 13/06/2019 đến 15/06/2019 kết quả: Ăn lô 57 ngày 3

+ Nuôi lô 56 từ ngày 10/06/2019 đến 12/06/2019 kết quả: Ăn lô 56×2 ngày 3

+ Nuôi lô 54 từ ngày 08/06/2019 đến 10/06/2019 kết quả: Ăn lô 54 ngày 2

+ Nuôi lô 53 từ ngày 05/06/2019 đến 07/06/2019 kết quả: Ăn lô 53 ngày 3

+ Nuôi lô 59 từ ngày 02/06/2019 đến 04/06/2019 kết quả: Ăn lô 59 ngày 3

+ Nuôi lô 19 từ ngày 30/05/2019 đến 01/06/2019 kết quả: Trượt

+ Nuôi lô 96 từ ngày 27/05/2019 đến 29/05/2019 kết quả: Trượt

+ Nuôi lô 41 từ ngày 24/05/2019 đến 26/05/2019 kết quả: Trượt

+ Nuôi lô 52 từ ngày 23/05/2019 đến 25/05/2019 kết quả: Ăn lô 52 ngày 1

+ Nuôi lô 86 từ ngày 21/05/2019 đến 23/05/2019 kết quả: Ăn lô 86 ngày 2

+ Nuôi lô 72 từ ngày 18/05/2019 đến 20/05/2019 kết quả: Ăn lô 72 ngày 3

+ Nuôi lô 86 từ ngày 17/05/2019 đến 19/05/2019 kết quả: Ăn lô 86 ngày 1

+ Nuôi lô 96 từ ngày 15/05/2019 đến 17/05/2019 kết quả: Ăn lô 96 ngày 2

+ Nuôi lô 60 từ ngày 13/05/2019 đến 15/05/2019 kết quả: Ăn lô 60×2 ngày 1

+ Nuôi lô 67 từ ngày 12/05/2019 đến 14/05/2019 kết quả: Ăn lô 67 ngày 1

+ Nuôi lô 60 từ ngày 09/05/2019 đến 11/05/2019 kết quả: Trượt

+ Nuôi lô 68 từ ngày 06/05/2019 đến 08/05/2019 kết quả: Ăn lô 68×2 ngày 3

+ Nuôi lô 39 từ ngày 03/05/2019 đến 05/05/2019 kết quả: Trượt

+ Nuôi lô 34 từ ngày 30/04/2019 đến 02/05/2019 kết quả: Trượt

+ Nuôi lô 30 từ ngày 28/04/2019 đến 30/04/2019 kết quả: Ăn lô 30 ngày 2

+ Nuôi lô 98 từ ngày 25/04/2019 đến 27/04/2019 kết quả: Ăn lô 98×2 ngày 3

+ Nuôi lô 90 từ ngày 22/04/2019 đến 24/04/2019 kết quả: Ăn lô 90 ngày 3

+ Nuôi lô 91 từ ngày 19/04/2019 đến 21/04/2019 kết quả: Ăn lô 91 ngày 3