SOI CẦU SONG THỦ LÔ CHUẨN
NGÀY VỀ SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ
16/07/2019 68-86 ….
15/07/2019 50-05 Trượt
14/07/2019 27-72 Trượt