SOI CẦU SONG THỦ LÔ CHUẨN
NGÀY VỀ SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ
21/05/2019 13 – 31 ….
20/05/2019 16 – 61 Trượt
19/05/2019 14 – 41 Ăn lô 41
18/05/2019 72 – 27 Trượt
17/05/2019 86 – 68 Ăn lô 86
16/05/2019 67 – 76 Ăn lô 67
15/05/2019 35 – 53 Ăn lô 35-53
14/05/2019 49 – 94 Ăn lô 49