SOI CẦU CẶP LÔ KÉP CHUẨN
NGÀY VỀ CẶP LÔ KÉP KẾT QUẢ
16/07/2019 88-77 ….
15/07/2019 22-77 Ăn lô kép 22
14/07/2019 33-44 Trượt