SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ CHUẨN
NGÀY VỀ BẠCH THỦ LÔ KẾT QUẢ
16/07/2019 81 ….
15/07/2019 86 Trượt
14/07/2019 24 Trượt