SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ CHUẨN
NGÀY VỀ BẠCH THỦ LÔ KẾT QUẢ
21/05/2019 31 lót 86 ….
20/05/2019 89 lót 16 Trượt
19/05/2019 59 lót 14 Trượt
18/05/2019 82 lót 72 Ăn lô 82
17/05/2019 18 lót 86 Ăn lô 86
16/05/2019 67 lót 31 Ăn lô 67-31
15/05/2019 14 lót 35 Ăn lô 35
14/05/2019 49 lót 03 Ăn lô 49